องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
650 คน
7904 คน
248490 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 


 
นางสาวสุพชรสิริ มาทอง 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  
     
     
  
-ว่าง-

  
  
  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
    
 นางสาวสุวัสสา เสริมศิลป์ นายสมาธิ จันทร์เทศ 
 นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

  นางสาวกัญญรัตน์ สีไทย
นางจารุวรรณ ต่อเชื้อ 
  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก  
     
     
 นางสุวิมล ผ่องศรีนางชยุตา นาอินทร์ นางสาววนิดา จำลอย 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
     
     
 นายวีระยุทธ ศรีมงคล  นายขวัญเมือง ทองนุช นางนิษาลินต์ คำดี 
 พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาคนงานทั่วไป  
    
     
  นางสมปอง ใจดี   
   แม่บ้าน  
 
 องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง