องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
671 คน
7925 คน
248511 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง (พ.ศ. 2561 - 2565)
 
 
 แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
แผนดำเนิงานประจำปี 2564
แผนดำเนิงานประจำปี 2563
 
 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2563
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562
 
องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง