องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
653 คน
7907 คน
248493 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 


 


นางมะลิด สารภาพ 
   ผู้อำนวยการกองคลั  
     
     
  -ว่าง- 
  นางกัลญา นิลสอน  
   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
   
 
  -ว่าง- 
  นางมลวรรณ บุญแก้ว
 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

  
  นางกาญจนา พุ่มนาคนางสาวกานต์พิชชา รุ่งแจ้ง นายประยุทธ ก้อนทอง 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง