องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 26 คน
 สถิติเมื่อวาน 12 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
146 คน
25497 คน
237249 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 
  
การดำเนินงานกิจกรรม 
 แผนดำเนิงานประจำปี 2563โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน ประจำปี 2563  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562 
  
  
  
  
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (บุคคลภายนอก)
โดยวิธีสแกน QR Code
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  
  คู่มือการปฏิบัติงาน-การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง