องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
657 คน
7911 คน
248497 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  
 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
 คู่มือร้องทุกข์ 
 คำร้องข้อมูลข้าวสาร 
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 คู่มือขออนุญาตตลาด 
 คู่มือแจ้งกิจการร้านอาหาร 
 คู่มือการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  
  
  
  องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง