องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
660 คน
7914 คน
248500 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 

สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

                ที่ตั้งของตำบล

         

      ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านสร้าง เนื้อที่ประมาณ ๔๐.๐๔ ตร.กม.ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรจากจังหวัดปราจีนบุรี มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางกระเบา , ตำบลบางเตย , ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลบ้านสร้าง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ แบ่ง 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว


การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมีเขตพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบจำนวน 9 หมู่บ้านดังต่อไปนี้

หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก

หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง

หมู่ที่ 3 บ้านคลองท้ายบ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก

หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ

หมู่ที่ 8 บ้านคลองสอง

หมู่ที่ 9 บ้านปากคลองสอง

หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม

หมู่ที่ 11 บ้านวังหัวคู้ 

ตำบลบ้านสร้างมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างจำนวน ๙ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔,๗ 

(มีหมู่บ้านที่อยู่ทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง และอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านคูตานพ หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลองสอง)

องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง