องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 14 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
673 คน
7927 คน
248513 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 
 
ประกาศ-การดำเนินงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างปฏิบัติราชการแทน
ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวจการกองช่าง
 ประกาศมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน
 หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
 หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้พนักงานเดินทางไปราชการวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้พนักงานเดินทางไปราชการวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้พนักงานเดินทางไปราชการวันที่ 29 มกราคม 2563
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้พนักงานเดินทางไปราชการวันที่ 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้พนักงานเดินทางไปราชการวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563
 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างให้พนักงานเดินทางไปราชการวันที่ 13 -14 ธันวาคม 2563
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 64-66
 
 

องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง