องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
"ชุมชนน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 3 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
327 คน
26971 คน
238723 คน
เริ่มเมื่อ 2010-09-13


Link

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037-210309 หรือติดต่อข้อมูลได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

 
  
การดำเนินงานกิจกรรม 
 แผนดำเนิงานประจำปี 2563โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน ประจำปี 2563  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างประจำปี 2562 
  
  
  
 ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสอบคัดเลือกอาสามัครบริบาลท้องถิ่นประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น/ดาวน์โหลดใบสมัคร  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเลียบคลองวังรีฝั่งขวา หมู่ที่ 3 
 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  คู่มือการปฏิบัติงาน-การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ผลการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนตำลบ้านสร้าง 40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 037 - 210309 
Email: abtbansang2560@gmail.com  Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง